Choose the best answer for the following sentence:

The water was so polluted that the explorers could not drink it.

A.

The water was too polluted for the explorers to drink.

B.

The water was polluted enough for the explorers to drink.

C.

The water was too polluted for the explorers drinking.

D.

The water was polluted enough for the explorers drinking.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The water was too polluted for the explorers to drink.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...