Choose the best answer for the following sentence:

The traffic was making so much noise that I couldn't hear what he ___________.
 

A.

said                

B.

say                  

C.

says                

D.

 was saying

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 was saying

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...