Choose the best answer for the following sentence:

The teacher never lets us ______________out when _______________.
 

A.

to go / explains                

B.

go / explaining

C.

going / to’ explain                

D.

gone / explained

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...