Choose the best answer for the following sentence:

The shop assistant was ____________ helpful, but she felt he could have given her more advice.
 

A.

entirely                         

B.

exactly                      

C.

quite                 

D.

totally

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

quite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...