Choose the best answer for the following sentence:

The Rolling Stones have ____________ pleasure to millions of fans for more than 40 years.

A.

made

B.

put

C.

given 

D.

done

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

given 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...