Choose the best answer for the following sentence:

The population of the world has been _______________ faster and faster.
 

A.

adding                    

B.

reducing                   

C.

increasing                        

D.

flowing

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

increasing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...