Choose the best answer for the following sentence:

The Pikes has a painter ______________ all the windows of their house.

A.

to paint                  

B.

paint               

C.

painting                 

D.

painted

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

paint

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...