Choose the best answer for the following sentence:

The only sign of ________________________ is that he keeps glancing at his expensive watch.

 

A.

nerve                        

B.

  nervous               

C.

 nervously             

D.

nervousness

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nervousness

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...