Choose the best answer for the following sentence:

The nurse suggested ___________ two aspirins.
 

A.

to take          

B.

taking             

C.

 to be taken           

D.

being taken

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

taking

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...