Choose the best answer for the following sentence:

The number of people receiving reading and writing lesson ____________ over 4,500 by 2001.
 

A.

came                

B.

went                   

C.

arrived              

D.

reached

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

reached

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...