Choose the best answer for the following sentence:

The more they tried to get her to talk about her experiences, the further she

retreated back into her __________________________ .

  

A.

 shell                            

B.

place               

C.

shelter              

D.

 hole

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

shell

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...