Choose the best answer for the following sentence:

The more they tried to get her to talk about her experiences, the further she

retreated back into her __________________________ .

  

A.

 shell                            

B.

place               

C.

shelter              

D.

 hole

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...