Choose the best answer for the following sentence:

The message introduces the ______________ provided by the Nationl Post Office.

A.

parcels

B.

messengers

C.

expresses

D.

services

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

services

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...