Choose the best answer for the following sentence: 

The manager  _________________________ and ______________________ you in a few minutes.

 

A.

had just come / saw                                     

B.

must come / see

 

C.

has just come / seen                                    

D.

has just come / will see

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...