Choose the best answer for the following sentence:

The kind of music __________ my group plays is hard to describe.

A.

that

B.

who

C.

whose

D.

whom

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

that

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...