Choose the best answer for the following sentence:

The house was in great disorder because he ____________ it.
 

A.

was redecorating               

B.

was redecorate
 

C.

redecorated            

D.

 redecorates

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

was redecorating

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...