Choose the best answer for the following sentence:

The house __________ I live is very small.

A.

which

B.

what

C.

when

D.

in which

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

in which

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...