Choose the best answer for the following sentence:

The hostess brought me some coffee, but ________________________  coffee was so bitter that I could not drink it.

 

A.

a                                 

B.

an                         

C.

the                        

D.

no article

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

the

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...