Choose the best answer for the following sentence:

The higher you hope _______________. The more you must risk ____________ .

 

A.

achieve / to lose          

B.

achieved / lose      

C.

achieving  / lost    

D.

to achieve / losing

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...