Choose the best answer for the following sentence:

The Great Wall of China _______________ for about 6,000 km from east to west.
 

A.

stretches                

B.

enlarges            

C.

widens               

D.

Lengthens

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

stretches

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...