Choose the best answer for the following sentence:

The Great Pyramid was 147 metres high on a ____________ of 230 metres square.
 

A.

stand               

B.

mount             

C.

base               

D.

foot

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

base

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...