Choose the best answer for the following sentence:

The Great Pyramid was 147 metres high on a ____________ of 230 metres square.
 

A.

stand               

B.

mount             

C.

base               

D.

foot

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...