Choose the best answer for the following sentence:

The first person to eat and drink in ______________ was a Soviet cosmonaut.

 

A.

weight             

B.

overweight

C.

underweight                 

D.

weightlessness

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...