Choose the best answer for the following sentence:

The financial director kept us ______________ for almost an hour.

A.

to wait 

B.

to be waited

C.

waiting 

D.

wait

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

waiting

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...