Choose the best answer for the following sentence:

The FIFA Women’s World Cup 2007 was ____________ in China.
 

A.

contributed               

B.

played                 

C.

held                 

D.

won

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

held

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...