Choose the best answer for the following sentence:

The contestant hit the target with _____________ great accuracy.

 

A.

a                                

B.

an                      

C.

 the                        

D.

no article

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

no article

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...