Choose the best answer for the following sentence:

The concert _____________ I listened last weekend was boring.

A.

to that

B.

to which

C.

for that

D.

for which

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to which

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...