Choose the best answer for the following sentence:

The businessmen __________ many things in the fire.
 

A.

to lose 

B.

 lose                   

C.

lost               

D.

losing

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

lost 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...