Choose the best answer for the following sentence:

The boy said that he hadn’t done ____________ wrong.

A.

something

B.

nothing

C.

anything 

D.

other things

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

anything 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...