Choose the best answer for the following sentence:

Thank you very much for your_____________________ support you have given me.

         

A.

emotion               

B.

emotional

C.

emotionless

D.

emotionally

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

emotional

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...