Choose the best answer for the following sentence:

Tell me if you see ___________ unusually.

A.

nothing

B.

everything

C.

something

D.

anything

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

anything

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...