Choose the best answer for the following sentence:

Sun-Young avoids ________________ underwear at the thrift store.

A.

buy

B.

 to buy

C.

bought

D.

 buying

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 buying

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...