Choose the best answer for the following sentence:

Substance that makes the air, water and soil dangerously dirty is called ____________.A.

chemistry 

B.

 pollutant

C.

 pollution

D.

environment

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 pollutant

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...