Choose the best answer for the following sentence:

Since the ditch is full of water, ___________________________ last night.

 

A.

 it must have rained                                      

B.

 there might have been rain

 

C.

 there might have rain                                     

D.

it must be raining

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

it must have rained  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...