Choose the best answer for the following sentence:

Should two close friends understand each other so well that ________ can be no suspicion between them?
 

A.

this            

B.

there            

C.

where          

D.

which

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

there

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...