Choose the best answer for the following sentence:

She stood in the mucky yard and hands plunged into the pockets of her ____________ coat.
 

A.

floppy                

B.

soft                 

C.

tough                

D.

gentle

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

floppy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...