Choose the best answer for the following sentence:

She looked at me with admiration, ____________.

 

A.

smiles                     

B.

  having smiled         

C.

 to smile              

D.

smiling

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

smiling

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...