Choose the best answer for the following sentence:

She does not see her grandchildren very often so she makes ______________ real fuss of them when she does.
 

A.

a        

B.

an                  

C.

the            

D.

Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...