Choose the best answer for the following sentence:

She always _____________ the crossword in the paper before breakfast.

A.

make

B.

does

C.

writes

D.

works

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

does

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...