Choose the best answer for the following sentence:

She ______________________ to get her breath back and then carried on jogging.

  

A.

paused                  

B.

slipped             

C.

quit                      

D.

 kept

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...