Choose the best answer for the following sentence:

She ______________________ to get her breath back and then carried on jogging.

  

A.

paused                  

B.

slipped             

C.

quit                      

D.

 kept

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

paused 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...