Choose the best answer for the following sentence:

Phong Nha _________ has been declared World Natural Culture Heritage.
 

A.

cave               

B.

 rock                

C.

cliff              

D.

 pagoda

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cave

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...