Choose the best answer for the following sentence:

Peter suggested __________ out for a drink but everybody refused and kep

on _________ .

  

A.

go / to work          

B.

 gone / worked          

C.

 going / working             

D.

to go / work

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

going / working    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...