Choose the best answer for the following sentence:

People use ___________ to run machines, heat and cool their home.

A.

energetic

B.

energize

C.

energy

D.

energetically

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

energy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...