Choose the best answer for the following sentence:

People said that the pharaoh Khufu was ______________ inside the pyramid.
 

A.

died                   

B.

buried                 

C.

served                

D.

stolen

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

buried 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...