Choose the best answer for the following sentence:

People believe that what they do on the first day of the year will ______________ their luck during the whole year.
 

A.

happen               

B.

influence                     

C.

contact                              

D.

create

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...