Choose the best answer for the following sentence:

People believe that what they do on the first day of the year will ______________ their luck during the whole year.
 

A.

happen               

B.

influence                     

C.

contact                              

D.

create

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

influence

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...