Choose the best answer for the following sentence:

People ____________ that he was jealous of her.
 

A.

thinking              

B.

thought

C.

have thought             

D.

are thinking

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thought

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...