Choose the best answer for the following sentence:

Pam is the friend ________ she lives.

A.

to whom

B.

with whom

C.

who

D.

whom

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

with whom

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...