Choose the best answer for the following sentence:

Our house is right in the country. There are plenty of nice places to walk in the _____ area.

A.

around 

B.

near

C.

surrounding 

D.

nearby

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

surrounding 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...