Choose the best answer for the following sentence:

Only prositive comments are ______________ on the first days of the new year.

A.

focused                   

B.

occurred                

C.

made                  

D.

done

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

made

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...