Choose the best answer for the following sentence:

One theory suggests that _______________ were used to build the pyramid.
 

A.

weight ramps                 

B.

weight arms

C.

spiral arms             

D.

height ramps

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

weight arms

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...