Choose the best answer for the following sentence:

One of the boys admitted _________________ the window.
 

A.

breaking                  

B.

to break

C.

being broken                 

D.

to be broken

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

breaking

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...