Choose the best answer for the following sentence:

Nowadays we ____________ how important television ______________for our knowledge about the world.
 

A.

know / is                   

B.

is knowing / has been

C.

knew / will be                   

D.

have known / was

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

know / is

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...